กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-03-03
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นายธีระพงศ์ โสมแก้ว
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : แจ้งซ่อม เครื่องชั่งน้ำหนัก shaper M-man 100 ev. จากการตรวจ เนื่องจากเครื่องปริ้นส์สติ๊กเกอร์ระบุน้ำหนักไม่ออกตามปกติ และเครื่องมีอาการชื้นครับ
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นพบว่า ม้วนกระดาษไม่หมุนทำงาน/ สาเหตุที่พบ คือ มีกระดาษเข้าไปติดตรงแกนยางจึงทำให้กระดาษสติกเกอร์ไม่ออก

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม