กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-03-01
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : วุฒิชัย
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกจัดซื้อ
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : ใช้งานเครื่องคอมไปสักพัก อยู่ดีดีก็ดับเองพอเปิดเครื่องใหม่ก็ดับอีก
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 450  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : IT ได้ทำการตรวจเช็คเครื่องพบว่า CPU ร้อน เพราะ ซิลิโคน cpu เสื่อมสภาพ จึงทำการทำความสะอาดและลง ซิลิโคน cpu ให้ใหม่/และพบปัญหาเพิ่ม Adapter เสีย และได้ทำการเปลี่ยน Adapter ให้ใหม่

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม