กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-03-01
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : สุภาพร สุขทองสา
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกสต๊อคข้อมูล
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : เมาส์ตัวปัจจุบันมีปัญหาอาการคือเมื่อคลิกเมาส์ เมาส์จะดับเบิ้ลคลิก ไม่สเถียรกับการกดใช้จริง ขอเปลี่ยนเมาส์ตัวใหม่ค่ะ
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ให้ทางฟาร์มดำเนินการสั่งซื้อเม้าส์มาเปลี่ยนเอง / เท่าที่ดูจากการแจ้งปัญหาภายในอุปกรณ์เม้าส์ น่าจะเสีย

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม