กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2022-02-21
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นางสาวภัทรธีราภรณ์
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : ณัฐพงษ์ ฟาร์ม - หนองบัว : แผนกจัดซื้อ
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : มีเสียงดัง ออกมาจาก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ได้ทำการซ่อมเบื้อต้น พบฝุ่นภายในเครื่อง ไปบัง พัดลม CPU ได้ทำความสะอาดและใส่จารบีพัดลม CPU และทำการอัพเกรด Ram เพิ่ม เดิม 4 GB จึงอัพให้เป็น 8 GB

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม