กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-10-25
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : จิตรกร
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 08 [ สามพร้าว ]
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า
รายละเอียดของงานซ่อม : เครื่องสำรองไฟใช้งานไม่ได้
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 445  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : สาเหตุ UPS ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อม/ได้ทำการเปลี่ยนแบตให้ใหม่ 1 ลูก

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม