กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-10-15
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : Man
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : สาขา08
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : คอมเปิดไม่ติดและเปิดติดใช้งานอยู่สักพักก็ดับไปเอง
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม :   บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : it ตรวจสอบเบื่องต้น น่าตัวเมนบอร์ดเสีย จึงขอส่งซ่อม เนื่องจาก IT ไม่มีอุปกรณ์ สำหรับตรวจสอบเมนบอร์ด/ส่งซ่อมแล้วช่างว่าอาการปกติ

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม