กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-10-15
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : น.ส.สุภาวดี เสียงอ่อน
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกตัดแต่ง
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : เครื่องชั่งปริ้นออกมาแล้วหมึกไม่ติดสติ๊กเกอร์
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : เครื่องชั่งน้ำหนักกดสั่งปริ้นไม่มีตัวอักษร ออก จึงส่งซ่อมศูนย์เพื่อตรวจสอบอาการดังกล่าว

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม