กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-20
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : กันต์กนิษฐ์ พลชธนรัตน์
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : ใช้งานไม่ได้ เสียบไม่ติดคลิกใช้งานไม่ได้
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 120  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : เม้าปุ่มคลิกเสีย/จึงทำการเปลี่ยนเม้าส์ตัวใหม่ให้ SN:2103HS02AS79 AV:30-0039-6827

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม