กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-14
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : เครื่องปริ้น EPSON 590 ปริ้นไม่ชัด มีการเปลี่ยนผ้าหมึกแล้ว แต่พิมพ์ไม่ชัด ต้องเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ได้หรือไม่
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 1200  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : กำลังดำเนินการตรวจสอบเครื่องปริ้นต ตรวจสอบเบื้องต้น หัวพิมพ์หัก และได้ทำการเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้ใหม่แล้ว 1เครื่อง

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม