กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-04
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : แทร
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียดของงานซ่อม : เครื่องปริ้น POS ใช้ๆงานไปก็ปริ้นไม่ได้
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 5890  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : เครื่องปริ้นพอต USB เสีย ต้องซื้อใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนเครื่องเดิม/ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องใหม่ให้ทางสาขา

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม