กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-06-02
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : กรชนก
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : อื่น ๆ ให้ระบุในช่องรายละเอียดงานซ่อม
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต
รายละเอียดของงานซ่อม : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ และเข้าใช้งาน data-center ไม่ได้ค่ะ
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม :   บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : Router มีปัญหาได้ทำการ รีเซต Router ให้เครื่องผู้ใช้งาน ใช้ได้ปกติ

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม