กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-31
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : วรรณนิศา
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : แผนกสต๊อคข้อมูล
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียดของงานซ่อม : เอกสารที่ปริ้นออกมาตัวหนังสือขีดขาดเป็นเส้นยาว เครื่องปริ้น Epson LQ-590serial no. FSVY034391
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 1600  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ประเมินอาการเบื้องต้น หัวพิมพ์ Pin หัก/ได้ทำการเปลี่ยน หัวพิมพ์ให้ใหม่

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม