กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-27
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : น.ส นภา ไชยคต
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกผลิต
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : หัวปริ้นเวลาปริ้นเส้นมันขาดทำให้ตัวสติ๊กเกอร์ยิงไม่ได้
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ได้ทำการตรวจสอบหัวพิมพ์แล้วปกติแต่พบปัญหาอีกแบบหนึ่งคือสังปริ้นแล้ว ขึ้น Error NO Ribbon สาเหตุเนื่องจากมีฝุ่นเข้าไปเกาะ ตัวเซ็นเซอร์ในการจับรอบการทำงานของ Ribbon จึงได้ำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ แล้วทำการทดสอบอีกครั้งใช้งานได้ตามปกติ

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม