กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-24
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นายกิตติ ผิวแดง
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกคลังสินค้า
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : ขอเบิกเม้าท์ = 1 ตัว ,แผ่นรองเม้าท์ = 1 แผ่น
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 150  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : เม้าส์เสียเปลี่ยนให้ใหม่และเบิใช้แผ่นรองเม้าส์

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม