กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-13
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : แฮ็ค 02
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 02 [ ตลาดเทศบาล 2 ]
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : จอ POS ไฟกระพิบ
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : จอภาพเสีย/ได้ทำการเปลี่ยนเครื่อง POS ให้ใหม่ได้เปลี่ยนให้ใช้เครื่อง AIO เพื่อทดแทนเครื่องที่เสีย

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม