กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-13
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : ดิ๊ก01
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 01 [ ตลาดหนองบัว ]
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : ขอชื้อเมาส์1 ตัว คีย์บอร์ด2อันเนื่องจากชำรุด
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 550  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ส่งอุปกรณ์ ให้เพื่อทำการเปลี่ยน

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม