กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-05-06
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : แมน 06
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 06 [ ตลาดเทศบาลเลย ]
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับ Security, CCTV กล้องวงจรปิด
รายละเอียดของงานซ่อม : จอภาพ ทีวี กล้องวงจรปิดเสีย
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : 6990  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ภาพสีเพี้ยน ได้ทำการเปลี่ยน TV ให้ใหม่เนื่องจากหลอดภาพเสีย

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม