กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-04-28
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ
รายละเอียดของงานซ่อม : คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค 3 เครื่อง ที่ใช้ในไลน์การผลิต เปิดไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้ หน้าจอมีปัญหา
สถานะงานซ่อม : 2
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม :   บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : จอภาพเสียหรือซิปการด์จอ ทั้ง 3 เครื่องเสียเนื่องจากไม่มีเครื่องมือตรวจเช็คตัวบอร์ด จึงต้องส่งซ่อมที่ร้าน 1) SN:E5NOCX380572205 (2)SN:E5NOCX381717204 (3) SN:E5NOCX381587200

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม