กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-04-28
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : นวลจุฑา เจียรวาปี
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : พี แอนด์ เจ : แผนกสโตร์
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
รายละเอียดของงานซ่อม : ไม่สามารถ ดาโหลดโปรแกรม testo 175t3 ได้ เนื่องจากโปรแกรม เหมือนโดนล๊อคไม่ให้ดาวโหลด รบกวนเปิดสิทดาวโหลดลงเครื่องให้ด้วยคะ มีความจำเป้นต้องใช้ด่วย
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ได้ทำการติดตั้ง Netfarmwork 4.0 ก็ติดตั้งโปรแกรมได้ปกติ

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม