กลุ่มบริษัท หมูณัฐ จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 75 ถนนหนองบัว-ชุมแพ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร.042-941555 แฟ๊กซ์ 042-315929
.............................................................................................
ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
วันที่ส่งซ่อม : 2021-04-28
ชื่อผู้แจ้งซ่อม : อิทธิชัย(บิ๊ก07)
หน่วยงานที่แจ้งซ่อม : หมูณัฐ : สาขา 07 [ หน้าโรงงาน (สำนักงานใหญ่)]
ปัญหาหรือการขอใช้บริการ  : เกี่ยวกับเครื่องปริ้นเตอร์,แฟ๊กซ์,สแกนเนอร์
รายละเอียดของงานซ่อม : เครื่องปริ้นพิมพ์หมึกสีดำไม่ออก
สถานะงานซ่อม : 5
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม : -  บาท
ข้อคิดเห็นแผนกสารสนเทศ : ไล่น้ำหมึกให้ใหม่อีกครั้ง ใช้ได้ปกติ สาเหตุเกิดจาก จุก ที่ต่อเข้าตลับน้ำหมึกล่วม

 

 

 

 

        .....................................                                            ...................................

        แผนกสารสนเทศ ( ผู้ซ่อม )                                                       ผู้อนุมัติซ่อม